Në një epokë ku prania në internet është një nevojë themelore për shumicën e individëve dhe kompanive, konceptet e ndryshme të mbajtjes së faqeve të internetit janë bërë të njohura. Një nga këto koncepte është “shared hosting” ose “mbajtja e faqeve të internetit në mënyrë të përbashkët”. Por, çfarë do të thotë në të vërtetë kjo fjalë?

Shared hosting është një lloj shërbimi mbajtjeje të faqeve të internetit ku disa faqe të internetit ndajnë një server të vetëm fizik. Kjo do të thotë që shumë faqe të internetit të ndryshme, të administrume nga ndryshëm pronarë ose kompani, përdorin burimet dhe hapësirën e një serveri të përbashkët për të qëndruar aktive në internet. Ky lloj shërbimi është i kundërta e hostingut të dedikuar, ku një server i tërë i kushtohet një faqeje të internetit ose klientit të vetëm.

Ka shumë përfitime të përdorimit të shared hosting për faqet e internetit të vogla dhe të mesme. Njëra prej këtyre përfitimeve është çmimi i ulët. Hosting-u i përbashkët është më i lirë se hosting-u i dedikuar, pasi kostot e mbajtjes së serverit ndahen mes shumë klientëve. Kjo bën që ky lloj hostingu të jetë shumë i përshtatshëm për faqet e internetit të vogla, biznese të reja dhe individë që nuk kanë nevojë për burime të mëdha ose për të kontrolluar plotësisht serverin.

Në mënyrë tipike, shërbimet e shared hosting ofrojnë një gamë të gjerë të burimeve dhe karakteristikave, siç janë hapësira e diskut, llogaritë e postës elektronike, bazat e të dhënave, instalimi i të llojeve të ndryshme të softuerit dhe mbështetje teknike 24/7. Këto shërbime janë të qasueshme dhe të menaxhueshme përmes një paneli kontrolli të thjeshtë dhe të përdorshëm. Gjithashtu, shumë kompani hostingu të ofrojnë mundësinë e rritjes së burimeve sipas nevojave të faqes tuaj të internetit.

Megjithëse shared hosting ofron shumë përfitime, ka disa kufizime të këtij lloji të shërbimit. Një prej këtyre kufizimeve është ndarja e burimeve me faqet e tjera të internetit që përdorin të njëjtin server. Nëse një faqe e internetit tjetër e përdor shumë burime dhe kërkon shumë hapësirë, kjo mund të ndikojë në performancën e faqes tuaj. Përveç kësaj, siguria mund të jetë një problem nëse ndonjë nga faqet e internetit të tjera të ndajë të njëjtin server.

Në përfundim, shared hosting është një zgjidhje popullore dhe të përballueshme për faqet e internetit të vogla dhe të mesme që nuk kanë nevojë për burime të mëdha dhe kontroll të plotë mbi serverin.